Drugo nadaljevanje 14. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 25. 10. 2004 / 15:30

Dnevni red

 

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 3. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom: "Kadrovske zadeve", in sicer z glasovanjem o "Predlogu mnenja h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Črnuče".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik