Nadaljevanje 16. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 14. 2. 2005 / 15:30

Dnevni red

 

Dnevni red:

16. sejo bomo nadaljevali z obravnavo 8. točke dnevnega reda, z glasovanjem o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

 

 

 

Zapisnik