Nadaljevanje 2. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 2. 6. 2003 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali s 4. točko sprejetega dnevnega reda:
"Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik s predlogom za sprejem odloka po hitrem postopku."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič