Nadaljevanje 20. seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 13. 6. 2005 / 15:30

Dnevni red

Sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogih sklepov 6. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom: »Obravnava gradiva za svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.«