Nadaljevanje 21. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 30. 3. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali s 3. točko dnevnega reda:
"Finančno poslovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2002."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič