Nadaljevanje 22. seje in prestavitev sklica 23. seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 3. 10. 2005 / 15:30

Dnevni red

22. sejo Mestnega sveta bomo nadaljevali s 7. točko sprejetega dnevnega reda z naslovom: »Osnutek Odloka o določitvi imen in spremembi potekov nekaterih ulic na območju Mestne občine Ljubljana«. 

Zapisnik