Nadaljevanje 22. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 12. 2008 / 15:30

Dnevni red

    22. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z razpravo k 17. a) točki sprejetega dnevnega reda z naslovom:
    »Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007«.