Nadaljevanje 22. seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 26. 9. 2005 / 15:30

Dnevni red

Sejo mestnega sveta bomo nadaljevali s 5. točko dnevnega reda z naslovom: »Informacija o stanju varnosti na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2004«.

Zapisnik