Nadaljevanje 23. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 26. 1. 2009 / 15:30