Nadaljevanje 23. seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 10. 10. 2005 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali s 6. točko sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule - Praprotnikova, CS 10/6 Prule - KS, CS 1/49 Vožarski pot in CT 56 Karlovška«. 

Zapisnik