Nadaljevanje 25. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 31. 5. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z razpravo o 9. točki dnevnega reda:

"Predlog Sklepa o neodplačnem prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v last in posest Republike Slovenije."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik