Nadaljevanje 27. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 28. 6. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 7. točke dnevnega reda:

"Obravnava Zahteve županje Mestne občine Ljubljana za ustavnosodno presojo Sklepa o razpisu naknadnega referenduma v Mestni občini Ljubljana in za presojo ustavnosti zadevnega referenduma po vsebini".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik