Nadaljevanje 27. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 10. 4. 2006 / 15:31

Dnevni red

27. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z glasovanjem o 5. točki sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku«.