Nadaljevanje 27. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 20. 3. 2006 / 15:31

Dnevni red

27. sejo bomo nadaljevali z razpravo o 4. a točki sprejetega dnevnega reda z naslovom:
»Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006«.