Nadaljevanje 27. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 13. 3. 2006 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z razpravo o 4. a točki sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006«.