Nadaljevanje 27. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 24. 4. 2006 / 15:30

Dnevni red

27. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 6. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Osnutek Odloka o cestnoprometni ureditvi«.