Nadaljevanje 29. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 15. 5. 2006 / 15:30

Dnevni red

29. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z razpravo o 7. točki sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Mestne občine Ljubljana«.