Nadaljevanje 29. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 29. 5. 2006 / 15:30

Dnevni red

29. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 16. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2005«.