Nadaljevanje 30. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 5. 6. 2006 / 15:31

Dnevni red

30. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 8. a točke sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004«.