Nadaljevanje 31. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 26. 11. 2001 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali s 6.točko sprejetega dnevnega reda:
"Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 1 Rudnik".

32. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicana za ponedeljek 26. novembra 2001 ob 15.30 uri, se prestavi. Začetek seje bo po končani 31. seji Mestnega sveta.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik