Nadaljevanje 31. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 3. 7. 2006 / 15:30

Dnevni red

Sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 7. a točke sprejetega dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion«.