Nadaljevanje 32. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 9. 2006 / 15:30

Dnevni red

Sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 6. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom: »Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina«.