Nadaljevanje 32. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 18. 9. 2006 / 00:00

Dnevni red

32. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 14. točke sprejetega dnevnega reda z naslovom:


»Predlog Programa prodaje zemljišč parc. št. 545/6, 545/7, 562/4, 562/5 in 562/6, vse k. o. Trnovsko predmestje«.