Nadaljevanje 33. izredne seje, nadaljevanje 18. in sklic 19. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 14. 3. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red:

33. izredno sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z razpravo o 2.a točki dnevnega reda z naslovom: "Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005"

18. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogu sklepa k  3.   točki dnevnega reda z naslovom: "Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana d. o. o."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik