Nadaljevanje 33. izredne seje, nadaljevanje 18. in sklic 19. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 21. 3. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red: 

33. izredno sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo 2. b točke dnevnega reda z naslovom: "Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2005".

18. sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogu sklepa k 3. točki dnevnega reda z naslovom: "Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana d. o. o."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik