Nadaljevanje 34. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 16. 5. 2005 / 15:30

Dnevni red

34. izredno sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z obravnavo naslednjih točk določenega dnevnega reda:

4. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja CO 1/27 Šumi

5. Osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska cesta

6. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

7. Predlog Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič