Nadaljevanje 35. izredne seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 11. 7. 2005 / 19:30

Dnevni red

35. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana bomo nadaljevali z glasovanjem o amandmajih in predlogih sklepov k 3. točki dnevnega reda z naslovom:
»Ocena stanja in posledic v zvezi z nakupom in kasnejšo prodajo SIB banke«.

Zapisnik