Nadaljevanje 36. izredne seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 17. 10. 2005 / 15:31

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 1. točke dnevnega rada z naslovom: »Stanje nogometa oziroma športa v Ljubljani danes in v prihodnje«. 

Sprejeti dnevni red