Nadaljevanje 37. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 20. 5. 2002 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z 9. točko sprejetega dnevnega reda:
"Osnutek strateških usmeritev razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana".
Po končani seji bomo takoj začeli z 38. sejo Mestnega sveta MOL. Vabilo in gradivo boste prejeli naknadno.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik