Nadaljevanje 38. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 24. 10. 2005 / 15:30

Dnevni red

38. izredno sejo bomo nadaljevali s 3. točko dnevnega reda z naslovom:
»Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode«.

Zapisnik