Nadaljevanje 38. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 7. 11. 2005 / 15:30

Dnevni red

38. izredno sejo bomo nadaljevali z glasovanjem o predlogih sklepov k 5. točki dnevnega reda z naslovom: »Ocena stanja zemljiškoknjižne ureditve večstanovanjskih objektov v Ljubljani«. 

Zapisnik