Nadaljevanje 39. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 19. 12. 2005 / 15:30

Dnevni red

39. izredno sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z razpravo o 1.a točki dnevnega reda z naslovom: »Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006«. 

Zapisnik