Nadaljevanje 48. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 5. 6. 2006 / 15:30

Dnevni red

48. izredno sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z razpravo o 1. točki dnevnega reda z naslovom:

»Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika za opravljanje storitve     institucionalnega varstva«.