Nadaljevanje 5.seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 3. 11. 2003 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z 10. c točko sprejetega dnevnega reda:

>Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešern.<

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič