Nadaljevanje 5. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 13. 10. 2003 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali s 4. točko sprejetega dnevnega reda:
"Obravnava gradiva za sejo Skupščine Holdinga Ljubljana, d. o. o.."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič