Nadaljevanje 7. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 15. 12. 2003 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z 10. točko sprejetega dnevnega reda:

"Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič