Nadaljevanje 8. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 2. 2. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali s 7.točko sprejetega dnevnega reda:

a) Predlog Odloka o avto-taksi prevozih

b) Predlog Sklepa o določitvi stroškov

c) Predlog Sklepa o določitvi višine letne takse

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič