Nadaljevanje 8.seje mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 26. 1. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z razpravo o 4. točki sprejetega dnevnega reda: "Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič