Nadaljevanje 9. izredne seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 19. 5. 2003 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali s 5. točko dnevnega reda:

"Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C 6 Vodmat (Klinični center - sever)."

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič