Nadaljevanje 9. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 5. 4. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 6.točke sprejetega dnevnega reda:

"Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani s predlogom za sprejem po hitrem postopku".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič