Nadaljevanje 9. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 30. 3. 2004 / 15:30

Dnevni red

Sejo bomo nadaljevali z obravnavo 5. točke sprejetega dnevnega reda:
"Obravnava gradiva za Skupščino Holdinga Ljubljana d.o.o.".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič