Prestavitev sklica 12. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 28. 6. 2004 / 15:30