Prestavitev sklica 14. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 18. 10. 2004 / 15:30