Prestavitev sklica 18. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 21. 2. 2005 / 15:30