Prestavitev sklica 24. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 14. 11. 2005 / 15:30