Prestavitev sklica 26. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 16. 1. 2006 / 15:31