Prestavitev sklica 35. izredne seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 30. 6. 2005 / 16:30