Prestavitev sklica 39. izredne seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mesrni trg 1, 5. 12. 2005 / 00:00