Prestavitev sklica nadaljevanja 20. seje Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 20. 6. 2005 / 15:30