Pripombe in predlogi na gradiva, uvrščena na dnevni red

Skladno s tretjim in četrtim odstavkom 51. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL se lahko k nekaterim/določenim predlaganim aktom sporoči morebitna pripomba oziroma predlog. To lahko storite na naslednji način:

  1. Izberite točko dnevnega reda, v zvezi s katero želite sporočiti svojo pripombo oziroma predlog in na katero je v skladu s poslovnikom mogoče vlagati pripombe oziroma predloge.
  2. Vpišite zahtevane podatke ter svojo pripombo oziroma predlog v prazna polja.
  3. Potrdite vnos podatkov ter besedila pripombe oziroma predloga.
  4. Po potrditvi vnosa boste na vaš e-naslov prejeli sistemsko sporočilo o vnesenih podatkih, pripombah ter predlogih z navodili za potrditev dokončne oddaje pripombe oziroma predloga.

Vašo oddano pripombo oziroma predlog bo urednik strani pregledal.

Pripomb oziroma predlogov, ki se ne bodo nanašali na predlagani akt ali bodo žaljivi, urednik ne bo sprejel v obravnavo.

Pripombe oziroma predloge, ki se bodo nanašali na predlagani akt in ne bodo žaljivi, bo urednik obravnaval kot vložene pripombe oziroma predloge in jih bo posredoval pripravljavcu akta v opredelitev.

Stališča do vloženih pripomb oziroma predlogov mora pripravljavec akta podati do obravnave akta na seji mestnega sveta. Postopek sprejemanja akta, na katerega ste podali pripombo oziroma predlog, lahko spremljate na strani:

Seje mestnega sveta